Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn khách hàng tra cứu hóa đơn

• Đăng nhập hệ thống

o Vào trang website: http://hoadon.quangtri.vnpt.vn

o Nhập tài khoản và mật khẩu :nhập mã khách hàng và mật khẩu, sau đó nhấn nút “ Đăng nhập”

 


Màn hình đăng nhập hệ thống

 

• Đổi mật khẩu: Click chuột vào chử “Đổi mật khẩu” trên góc trái màn hình.

 

 

• Xem hóa đơn: Click chuột vào mục “Tra cứu hóa đơn” . Ta có màn hình sau

 

• Chọn để xem thông tin hóa đơn

• Chọn để lấy hóa đơn về lưu tại máy.Để xem hóa đơn bạn cần tải phần mềm xem hóa đơn ở mục HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG - PHẦN MỀM XEM HÓA ĐƠN